TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2018

Kết quả tìm kiếm
MHS Họ và Tên Mã Ngành Tên Ngành Điểm Xét Tuyển Kết Quả

TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NĂM 2018

Kết quả tìm kiếm
SBD Họ và Tên Mã Ngành Tên Ngành KV Ưu tiên Tổng Điểm Kết Quả Download